Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

Er is nieuws van de Voorzitter Klik hier!

Advanced retrograde erkenning.

Voor wie:

Alle hartstimulatie specialisten ( vroeger ICD technici genaamd) die in het bezit zijn van een NASPE/ EHRA of IHBRE diploma maar geen HBO diploma of certificaat retrograde erkenning hebben.

De eis “ 2 jaar werkervaring in een ICD controlerend of ICD implanterend centrum ” is komen te vervallen. Alleen een van bovengenoemde diploma’s is vereist voor de inschrijving

Wat moet u doen:

1)    Inschrijven via de SBHFL site , mag ook met een kopie van de pass mail. Inschrijving sluit op 30 november 2015!
2)    Aanleveren van een gewaarmerkte kopie van het NASPE/ EHRA of IHBRE diploma( uiterlijk 28 februari 2016)
3)    Aanleveren van een logboek met daarin 30 implantaties/ verwisselingen en 250 controles ( uiterlijk 28 februari 2016)
4)    Verplicht:  succesvol afleggen van theorie en praktijk examen.

Het traject “advanced retrograde erkenning” eindigt op 28 februari 2016Advanced retrograde erkenning


Geachte lezer,
De site gaat per heden open voor de inschrijving voor de retrograde erkenning voor ICD technici

3 zaken:
1)    Bij het inschrijven dient u op de volgende zaken te letten: 

 • om succesvol in te schrijven, dient u alle items in te vullen. De aanmeld pagina geeft aan welke gegevens ontbreken
 • kies bij ‘ Genoten Opleiding’ alleen de hoogst genoten opleiding, vermijd het item ‘ Andere Opleidingen’  
 • u dient ook een praktijkbegeleider en een eindverantwoordelijke cardioloog aan te geven. De gekozen personen hebben geen invloed op de inschrijving voor Advanced retrograde erkenning. Om verder te gaan in het scherm moet u wel personen invullen   
 • u dient tevens een gewenste Specialisatie aan te geven. Kies ‘ Cardio-implantaten’
 • u kunt bij het uploaden van bewijsmateriaal per categorie maar één document uploaden. Voeg dus zo nodig per item meerdere bestanden tot één  bestand.   
 • Het te uploaden logboek betreft uitdrukkelijk ICD –implantaties en ICD – follow-ups

2)    De tekst: veranderde wet en regelgeving heeft tot verwarring geleid. In feite gaat het om bestaande eisen ( zie witte lijsten) Uit het overleg met NHRA en NVVC heb ik de indruk gekregen dat eisen die al bestaan nu veel stringenter moeten worden nageleefd en eventueel consequenties kunnen hebben. Er zijn dus geen nieuwe regels, de bestaande  regelgeving wordt nageleefd en gecontroleerd. Vandaar dat alleen het hebben van een NASPE/ EHRA of IHBRE zeer belangrijk is, maar niet genoeg.

3)    Er zijn 2 tijdvakken vastgelegd voor theorie examens. Ik adviseer u dringend  niet overhaast voor de eerste periode te kiezen tenzij u de materie echt beheerst.  De kosten van de herexamens zijn hoog.

Heeft u vragen, mail dan naar advanced.retrograde@hartfunctieopleiding.nl
Wij proberen zsm antwoord te geven.


Hopende duidelijkheid verschaft te hebben,
Vriendelijke groet

Dr. Harriette Verwey, cardioloog
Voorzitter SBHFL

____________________________________________________________________________________________________________

U bevindt zich op de site van de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten. Deze stichting is de drijvende kracht achter de opleiding tot Hartfunctielaborant, welke door de Leidsche Onderwijsinstellingen LOI te Leiderdorp wordt uitgevoerd.

Hierna volgen teksten over de volgende onderwerpen

 • Algemene informatie
 • Toelatingseisen
 • Het curriculum
 • Vrijstellingen
 • Verkort traject / zij-instromers
 • Instructies voor zij-instromers
 • ECDL en informatica
 • Vrijstelling praktijk (contactdagen) 1e en 2e leerjaar
 • Klachten betreffende LOI
 • Certificaat ‘Algemeen Hartfunctielaborant’